Honorary Chairs:

Weishang Hu (Shanghai Jiao Tong University, China)
Xiaomin Ren (Beijing University of Posts and Telecommunications, China)
Libo Yuan (Guilin University of Electronic Technology, China

General Chairs:

Perry Shum (Southern University of Science and Technology, China)
Jianzhong Zhang (Harbin Engineering University, China) 

General Co-Chairs:

Zuyuan He (Shanghai Jiao Tong University, China)
Zhaohui Li (Sun Yat-sen University, China)
Deming Liu (Huazhong University of Science and Technology, China)
Yunjiang Rao (University of Electronic Science and Technology of China, China)
Tingyun Wang (Shanghai University, China)
Kun Xu (Beijing University of Posts and Telecommunications, China) 

TPC Chairs: 

Daoxin Dai (Zhejiang University , China)
Yongkang Dong (Harbin Institute of Technology, China)
Li Pei (Beijing Jiaotong University, China)
Fei Xu (Nanjing University, China)
Jun Yang (Guangdong University of Technology, China)
Changyuan Yu (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR)